Autopromocja:
Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostałoponad 90 dni
Pozostało 990 wolnych miejsc
Zgłoszenie biwaku PJO ZHP

Formularz zgłoszenia biwaku gromady/drużyny.

Zgłaszasz właśnie biwak swojej jednostki. Zgodnie z Instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego zgłoszenie wstępne jest na 10 dni przed biwakiem, zgłoszenie ostateczne na 3 dni przed biwakiem.


Wybierz opcję zgłoszenia biwaku (3 dni przed, 10 dni przed). Pamiętaj że zgłoszenie na 10 dni przed wymaga jeszcze zgłoszenia na 3 dni przed biwakiem.
Wpisz pełną nazwę organizatora biwaku.
Komendantem biwaku może być TYLKO pełnoletni instruktor ZHP.
Wpisz adres mailowy i telefon do komendanta biwaku.
DD-MM-RRRR - DD-MM-RRR
Wpisz miejsce biwakowania lub trasę jeśli noclegi są w różnych miejscach.
Osoby posiadające nr członkowski ZHP są zwolnione. Pamiętaj musisz ubezpieczyć osoby których nie masz w ewidencji.
Wpisz wszystkie pełnoletnie osoby (łącznie z komendantem) które zobowiązały się do pełnienia roli opiekuna.
Każdy opiekun oraz komendant. Można dodać tylko jeden plik.
Wpisz osoby zajmujące się programem, nie muszą być pełnoletnie.
WYMAGANE NA 3 DNI PRZED BIWAKIEM. Lista musi zawierać: imię i nazwisko, nr członkowski ZHP, telefon do rodzica.
Wybierz czym zamierzacie podróżować.
Szczegółowy: godzina - zajęcia.
Odpłatność: uczestników, kadry programowej, kadry instruktorskiej. Koszt: noclegu, wyżywienia, transportu, inne koszty.
Wpisz swój numer członkowski ZHP.

Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl